chirurgia ortognatyczna
chirurgia przedprotetyczna
chirurgiczne leczenie wad szkieletu twarzoczaszki
chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego
dystrakcje w obrębie twarzoczaszki
udział w zabiegach operacyjnych
indywidualne konsultacje dla lekarzy
wykorzystanie leczenia chirurgicznego we własnej praktyce
kursy i szkolenia z zakresu technik operacyjnych
i rozwiązań terapeutycznych

Instagram