Rafał Nowak

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu.

 • Od 2003 roku jest pracownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
 • Od 2008 roku konsultant oddziału chirurgii szczękowo – twarzowej Prywatnego Szpitala Specjalistycznego
  Euromedicare we Wrocławiu.
 • Od 2014 roku konsultant z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej Uniwersyteckiego
  Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze.
 • Jest współautorem 75 prac naukowych i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej
  opublikowanych w czasopismach naukowych oraz przedstawionych na konferencjach
  międzynarodowych i krajowych.

Wykładowca i organizator kursów specjalistycznych z zakresu chirurgii szczękowo- twarzowej i chirurgii ortognatycznej oraz uczestnik licznych kursów doskonalących z zakresu chirurgii jamy ustnej, szczękowo-twarzowej, ortodoncji i implantologii.

Zainteresowania praktyczne obejmują szeroko pojętą chirurgię kostną w zakresie części twarzowej czaszki i jamy ustnej, zabiegi rekonstrukcyjne przedprotetyczne i przedimplantologiczne, chirurgię ortognatyczną, traumatologię czaszkowo- szczękowo-twarzową oraz zastosowanie technologii 3D w planowaniu zabiegów operacyjnych.

Uczestnik staży klinicznych w renomowanych ośrodkach chirurgii szczękowo- twarzowej m.in. w Brugii, Antwerpii, Munster, Dreźnie, Mediolanie. Członek i stypendysta European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, stypendysta Funduszu im. E. Niedźwirskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej.

Prywatnie pasjonat deski w każdym wydaniu – na śniegu, wodzie i kółkach, MTB, gór i zdrowego stylu życia.

Publikacje

 • Rafał Nowak, Szymon Przywitowski, Marcin Kubiak, Anna Olejnik, Ada Kaczmarek.: Algorytm przygotowania pacjenta z wadą szkieletową do leczenia chirurgicznego z użyciem narzędzi wirtualnych = The algorithm of presurgical planning with the use of virtual tools for patient with dentofacial deformity
  W:20. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Łódź, 13-16 września 2017. Abstrakty; s.96-97 poz.P.12
  3/76
 • Rafał Nowak, Marcin Kubiak, Szymon Przywitowski, Anna Olejnik, Ada Kaczmarek.: Face-Airway-Bite jako koncepcja przewodnia planowania leczenia ortognatycznego = Face-Airway-Bite as the leading concept in orthognathic treatment planning
 • W:20. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Łódź, 13-16 września 2017. Abstrakty; s.50-51 poz.R.4
 • Rafał Nowak, Alina Strzałkowska, Szymon Przywitowski, Marcin Kubiak.: Rotacja płaszczyzny zgryzowej typu counterclockwise w leczeniu chirurgicznym II klasy szkieletowej – opis przypadku = Counterclockwise rotation of occlusal plane in II class skeletal deformity – a case report
 • W:20. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Łódź, 13-16 września 2017. Abstrakty; s.98-99 poz.P.14
 • Rafał Nowak, Ewa Zawiślak.: An analysis of early changes to the craniofacial skeleton induced by transpalatal distraction in a patient with maxillary constriction, based on computed tomography scans – case report
 • Dent.Med.Probl. 2016 Vol.53 no.1; s.134-141
 • Rafał Nowak, Grzegorz Trybek.: Osteosynthesis techniques used for mandibular sagittal split osteotomy – history of orthognathic procedures and modern practice = Zespolenia kości stosowane przy strzałkowej osteotomii gałęzi i trzonu żuchwy – od pierwszych zabiegów chirurgii ortognatycznej, aż po współczesność
 • Pomeran.J.Life Sci. 2016 Vol.62 no.4; s.67-75
 • Marcin Kubiak, Lidia Łysenko, Hanna Gerber, Rafał Nowak.: Cell reactions and immune responses to photodynamic therapy in oncology
 • Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2016 T.70; s.735-742
 • Rafał Maciej Nowak, Alina Strzałkowska, Ewa Zawiślak.: Treatment options and limitations in transverse maxillary deficiency
 • Dent.Med.Probl. 2015 Vol.52 no.4; s.389-400
 • Rafał Maciej Nowak.: Rys historyczny chirurgii ortognatycznej
 • Dent.Med.Probl. 2014 Vol.51 no.1; s.131-135
 • Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 • Rafał Nowak, Ewa Zawiślak, Maciej Kielan, Marta Greczner.: The necessity of autologous blood transfusion in patients undergoing orthognathic surgery procedures – review of literature
 • Dent.Med.Probl. 2013 Vol.50 no.2; s.223-227
 • Ludomir J. Jankowski, Rafał Nowak, Przemysław Stróżyk.: Application of holographic interferometry and speckle photography in the evaluation of mandible stabilization techniques
 • Acta Bioeng.Biomech. 2010 Vol.12 no.3; s.67-73

Pełna lista publikacji dostępna pod adresem na stronie biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: http://156.17.100.82/expertus/w/

Umów się na konsultację

Wyślij nam dane kontaktowe, a recepcja skontaktuje się z tobą w ciągu 24h roboczych.


Wysyłając formularz akceptujesz naszą politykę prywatności. Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych, aby spełniały wymogi europejskiego rozporządzenia RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki prywatności.

© 2018 Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: OSW Creative